ใบอนุญาต มอก

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายปีเราจึงขอแชร์คำถาม-คำตอบต่างๆที่ได้พบเจอเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกท่าน

หากเรานำเข้าสินค้าที่มีมาตรฐานบังคับควบคุมโดยไม่ได้ขอใบอนุญาต จะผิดไหม

ผิด เนื่องจากมีกฎหมายกำหนดไว้อยู่

เราจะทราบได้อย่างไรว่าสินค้าประเภทไหนเข้าข่ายต้องขอใบอนุญาต มอก.

เราสามารถตรวจสอบได้จากเวปไซด์นี้

https://www.tisi.go.th/website/standardlist/comp_thai/th

https://www.tisi.go.th/website/standardlist/comp_thai/en

หากต้องการขอใบอนุญาต มอก. ต้องทำอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการขอใบอนุญาต มอก. มี2ขั้นตอนหลักที่ต้องปฎิบัติ

      1.จัดให้เจ้าหน้าที่ สมอ หรือ เจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สมอ. ตรวจระบบคุณภาพของโรงงานผู้ผลิต

      2.นำเข้าตัวอย่างมาทดสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน มอก กับห้องปฎิบัติการทดสอบที่ สมอ. แต่งตั้ง

สามารถศึกษารายละเอียดตามลิงค์นี้   https://qplus1998.com/th/service/

ทางสมอ ยอมรับผลการทดสอบ CB report โดยไม่ต้องนำตัวอย่างเข้ามาทดสอบไหม

สมอ ยอมรับ CB report สำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะต้องเข้าตัวอย่างเข้ามาทดสอบ ทางลูกค้าสามารถส่งรายละเอียดผลิตภัณฑ์เข้ามาทางอีเมล์ contact@qplus1998.com เดี๋ยวทางเราจะตรวจสอบให้

 

 

หากโรงงานผู้ผลิตมี  ISO9001 certificate ยังต้องตรวจโรงงานอีกหรือไม่

ยังคงต้องตรวจโรงงาน เนื่องจาก ใบเซอร์ ISO9001 ไม่สามารถนำมาเพื่อยกเว้นการตรวจโรงงาน

We are ready to answer your questions.

ทุกคำถาม เรามีคำตอบ

Let us help you with TISI approval.

เราสามารถช่วยให้คุณได้รับใบอนุญาต มอก อย่างง่ายดาย

หากมีผู้นำเข้าหลายบริษัท สามารถนำเข้าตัวอย่างทดสอบชุดเดียวเพื่อขอใบอนุญาต มอก ได้ไหม เพราะผู้นำเข้าทั้งหลายสั่งของแบบเดียวกัน

ไม่ได้ครับ ทาง สมอ ไม่อนุญาตให้แชร์ผลทดสอบตัวอย่าง ดังนั้นผู้นำเข้าแต่ละบริษัทต้องนำเข้าตัวอย่างของตัวเองเพื่อมาทดสอบ

หากมีผลิตภัณฑ์ที่ต้องขอใบอนุญาตหลายรุ่น เราควรทำอย่างไร

กรณีมีสินค้าหลายรุ่น หลายแบบ บางมาตรฐานจะอนุญาตให้ขอใบอนุญาต มอก แบบเหมารวม แต่บางมาตรฐานไม่อนุญาต รบกวนคุณลูกค้าช่วยส่งรายละเอียดมาทาง  contact@qplus1998.com ทางเราจะรีบตรวจสอบให้

เราสามารถทำการตรวจโรงงานผู้ผลิตและนำตัวอย่างเข้ามาทดสอบพร้อมกันได้หรือไม่

ได้ครับ ระหว่างรอตัวอย่างทำการทดสอบที่ห้องปฎิบัติการทดสอบ เราสามารถจัดให้มีการตรวจโรงงานพร้อมกันได้เลย จะได้ลดเวลาในการได้รับใบอนุญาต มอก ด้วย

ผู้นำเข้า A สามารถใช้ใบอนุญาต มอก ของผู้นำเข้า B ได้ไหม

ไม่ได้ครับ เพราะตอนนำสินค้าเข้ามาบางครั้งกรมศุลกากรจะตรวจสอบใบอนุญาต มอก

ผู้นำเข้า A สามารถใช้ผลการตรวจโรงงานของผู้นำเข้า B ได้ไหม เพราะสั่งของจากโรงงานเดียวกัน

ไม่ได้ครับ แต่หากโรงงานผู้ผลิตขึ้นทะเบียนกับทาง สมอ แล้ว เราสามารถใช้จดหมายยืนยันจากทางโรงงานว่าเราสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานที่ขึ้นทะเบียนจริง สามารถใช้จดหมายแทนการไปตรวจโรงงานได้ รบกวนขอชื่อโรงงานและที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ ทางเราจะตรวจสอบให้ครับ

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องใช้ตัวอย่างกี่ชุด กี่แบบเพื่อนำเข้ามาทดสอบ

รบกวนคุณลูกค้าช่วยส่งรายละเอียดมาทาง  contact@qplus1998.com ทางเราจะรีบตรวจสอบให้ครับ

ใบอนุญาต มอก มีหมดอายุไหม

ไม่มีครับ ใช้ได้จนกว่ามีมาตรฐานตัวใหม่มาแทนมาตรฐานที่เราเคยยื่นขอ

ใบอนุญาต มอก ต้องต่ออายุไหม

ไม่ต้องต่ออายุครับ เนื่องจาก สมอ ไม่กำหนดไว้

ถ้ามีผู้นำเข้า 5 ราย ต้องขอใบอนุญาต มอก กี่ใบ

ผู้นำเข้าแต่ละราบต้องขอใบอนุญาต มอก เป็นของตัวเอง ดังนั้นต้องขอทั้งหมด 5 ใบครับ

การขอใบอนุญาต มอก ใช้เวลานานไหม

ขึ้นอยู่กับประเภทผลิตภัณฑ์ เนื่องจากบางผลิตภัณฑ์ใช้เวลาทดสอบนานระยะเวลาการขอใบอนุญาต มอก ก็จะนานตาม  บางผลิตภัณฑ์ใช้เวลา 8 สัปดาห์ก็เสร็จเรียบร้อย

รบกวนคุณลูกค้าช่วยส่งรายละเอียดมาทาง  contact@qplus1998.com ทางเราจะรีบตรวจสอบให้ครับ

We can see your success.

เริ่มต้นขอการรับรองกับเรา ความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่

Nothing is impossible.

เราทำทุกอย่างของคุณให้เป็นเรื่องง่าย

หากอยากได้ใบอนุญาต มอก แบบด่วน มีไหม

ไม่ครับ ทาง สมอ ไม่มีระบบยื่นขอใบอนุญาตแบบด่วน แต่หากเราวางแผนการยื่นขอใบอนุญาตดีๆ ระยะเวลาก็จะลดลง

หากโรงงานอยู่ต่างประเทศ ใครจะเป็นคนจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินและโรงแรมให้กับผู้ตรวจ

ต้องเป็นทางผู้นำเข้าหรือทางโรงงาน แล้วแต่จะตกลงกันครับ

หากโรงงานอยู่ประเทศสหรัฐ อเมริกา ทางผู้ตรวจสามารถเดินทางไปตรวจได้ไหม

ได้ครับ ผู้ตรวจสามารถเดินทางไปได้ทุกประเทศครับ

เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับการยื่นขอใบอนุญาต มอก เลย และดูแล้วน่าจะยุ่งยากมาก ทาง Qplusจะช่วยแนะนำอย่างไร

จากประสบการณ์ที่ทำงานทางด้านนี้มามากกว่า 10 ปี เรามั่นใจว่าหากลูกค้าใช้บริการเรา ทางลูกค้าจะได้รับใบอนุญาต มอก แน่นอน

ใบอนุญาต มอก